KULÜPLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU !

KULÜPLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU !

Yayınlanma Tarihi : 10 Şubat 2017

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statü’nün 12/a maddesinde; Halk oyunları kulüplerini kayıt ve tescil etmek. Yurt içinde her türlü halk oyunları yarışma ve organizasyonunun iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek. Gerektiği durumlarda kişi ve kuruluşlara Federasyon gözetim ve denetiminde kalmak şartı ile yetki vermek hususları Yönetim Kurulu’nun görevleri arasında sayılmıştır.

36.maddesinde ise Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin halk oyunları şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya spor kulüplerinin halk oyunları şubeleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler, denilmektedir.

Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği’nin;

25.Maddesinde; Kulüplerin diledikleri gençlik faaliyeti türü veya spor dalında faaliyet gösterebilecekleri, Dernek ve kulüplerin faaliyet gösterecekleri gençlik faaliyeti türünü veya spor dalını tescil esnasında taahhüt etmek zorunda oldukları,

26.maddesinde de özetle; Taahhüt ettikleri spor dallarının herhangi birinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeret olmaksızın faaliyette bulunmayan spor kulüplerinin faaliyet göstermedikleri spor dalı tescillerinin; Taahhüt ettikleri spor dallarının hiçbirinde arka arkaya iki sezon geçerli mazeret olmaksızın faaliyet göstermeyen kulüplerin, spor kulübü tescillerinin; Taahhüt ettikleri gençlik faaliyeti türlerinin hiçbirinde iki yıl süreyle geçerli mazeret olmaksızın faaliyet göstermeyen kulüplerin, gençlik kulübü tescillerinin, iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.

Federasyonumuz Yönetim Kurulunca; yukarıda detayları yazılı mevzuat hükümleri gereğince, Federasyonumuzun faaliyet programlarında yer alan yarışmalara geçerli mazeret olmaksızın iki yıl süreyle katılmayan kulüplerin Halk Oyunları branşının iptali için ilgili kurumlar nezdinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması yönünde 30.01.2017 tarih ve 79 no’lu karar alınmıştır.

Federasyonumuzca, yönetim kurulu kararı ve kararın dayalı olduğu mevzuat hükümlerine göre gereği yapılacağından, kulüplerimizin tescil esnasında taahhüt ettikleri faaliyetleri göstermek zorunda oldukları, dolayısıyla federasyonumuzun faaliyet programında yer alan yarışmalara katılmaları gerektiğini bildirir, gereğini rica ederiz.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu

Popups Powered By : XYZScripts.com