Kurucu Başkanımız

Kurucu Başkanımız

   

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ( THOF); Hasan Basri Canlı'nın girişimleri ve özel çalışmaları sonucunda Anayasanın 58. Maddesi ve 3289 sayılı kanuna istinaden T.C. Başbakanlık  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü  bünyesinde 2001 yılında kurulmuş olup, çalışmaları ve girişimleri nedeniyle Federasyon başkanlığına ilk olarak Hasan Basri Canlı atanmıştır. Kurucu başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür  ederiz.