15-16-17 Aralık 2023 Aday Hakemlik Kursu

15-16-17 Aralık 2023 Aday Hakemlik Kursu

Federasyonumuz 2023 yılı faaliyet programında yer alan Aday Hakemlik Kursu 15-16-17 Aralık 2023 tarihlerinde Antalya’da yapılacaktır.

Kursa Başvuracak kişilerin en geç 08 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar kurs ücreti bedeli olan 10,000.00 TL (onbin) tutarı Türk Ekonomi Bankası Tunalı Hilmi Şubesi Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gelirler Hesabı 0311 - 64110965 (TR83 0003 2000 0000 0064 1109 65) no’lu hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmekte ve https://online.thof.gov.tr/Login adresinden kurs başvurunda bulunarak ilgili alana istenilen evrakları eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir. Kursa gelirken evrakların asıllarını yanlarında bulundurmaları ve Federasyon Görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemli Not; 08 Aralık 2023 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aday Hakemi Olabilmenin Şartları;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) En az bir ilin oyunlarını, oyun müziğini ve giysilerini iyi derecede bildiğini belgelemek veya beyan etmek,

ç) Doğum tarihindeki ay ve güne bakılmaksızın yıl itibariyle yirmi beş yaşından küçük, kırk beş yaşından büyük olmamak,

d) Hakem olabilmek için zihinsel bir özrü olmadığını ve vücut arızasının bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek,

e) Spor federasyonu disiplin talimatı ve/veya 13/07/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Disiplin Yönetmeliğine göre, son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak,

f) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayrımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik pirimi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme veya 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkum olmamak.

İstenilen Evraklar;

1) Bilgi Formu (indirmek için tıklayın.)

2) Kimlik Fotokopisi

3) Banka Dekontu

4) İki Adet Vesikalık Fotoğraf  (Biyometrik kabul edilmeyecek.)

5) Lise ya da daha üst mezuniyeti gösteren belge (diploma, çıkış belgesi vb.) (E-devletten alınabilir.)

6) Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınabilir.)

7) Cezası yoktur belgesi. (E-devletten alınabilir.)

8) Zihinsel bir özrü olmadığını ve vücut arızasının bulunmadığını belgeleyen sağlık raporu

Kurs Adres Bilgileri;

Otel Adı: Club Hotel Sera

Adres: Güzel Oba mah. Örnek köy Caddesi  / Lara - Antalya

web sitesi: www.clubhotelsera.com.tr

Bilgi İçin THOF Genel Sekreterlik – 0312 310 65 64 / 0530 607 74 74

İlgililere Duyurulur.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu