2019 Yılı Öncesi Antrenör Eğitim Kurslarından Başarısız Adaylar İçin Bütünleme Sınavı

2019 Yılı Öncesi Antrenör Eğitim Kurslarından Başarısız Adaylar İçin Bütünleme Sınavı

Antrenör Eğitim Yönetmeliği 14 Aralık 2019 tarihinde Resmî  Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Antrenör Eğitim Yönetmeliği'nin 'Diğer Geçiş Hükümleri' başlıklı Geçici 3. maddesi ''Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış olan işlemler, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.'' hükmü doğrultusunda Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanlığı ve ilgili federasyonlar tarafından 01 Ocak 2015 - 14 Aralık 2019 tarihleri arasında antrenör yetiştirme eğitim kurslarına katılarak teori eğitimi ders veya derslerinden başarısız olan kursiyerlere yönelik bütünleme sınavı düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bütünleme sınavları teorik eğitimi derslerini kapsamaktadır. 14 Aralık 2019 tarihinden sonra Antrenör Uygulama Eğitimlerine katılarak başarısız olan kursiyerleri kapsamamaktadır. Bütünleme talep bilgi formu ilanda belirtilen tarihe kadar ([email protected]) e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.31 Temmuz 2022 tarihine kadar talepler toplanılacak ve il, ders dağılımları yapılarak bütünleme sınav takvimi daha ileri bir tarihte ilan edilecektir.

 31 Temmuz 2022 günü saat 17.00’e kadar( [email protected] ) e-posta adresine belirtilen bütünleme formu ile kursiyerlerin il ve ders taleplerini iletmesi gerekmektedir.

Bütünleme Talep Formu

Bütünleme sınavı yapılacak dersler aşağıdaki gibidir.

Spor Anatomisi

Spor Fizyolojisi

Genel Antrenman Bilgisi

Spor Psikolojisi

Sporda Yönetim ve Organizasyon

İlk Yardım ve Sporcu Sağlığı

Sporda Öğretim Yöntemleri

Beceri Öğrenimi

Psikomotor gelişim

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

Yetenek Serisi ve İlkeleri

Spor ve Beslenme

Spor Sosyolojisi

Biomekanik

Sporda Genel Teknik Taktik Öğretim Yöntemleri

İlgililere Duyurulur.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu