5. Olağan Genel Kurul Geçici Delege Listesi Gündem ve Diğer Evraklar

5. Olağan Genel Kurul Geçici Delege Listesi Gündem ve Diğer Evraklar

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurulu 06 Kasım 2021 tarihinde Saat 10.30’da  Maltepe, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.89 İÇKALE HOTEL Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul için kayıtlar 08.30 – 10:00 saatleri arasında yapılacaktır.

ÖNEMLİ : GENEL KURULA KATILACAK OLAN DELEGELERİN  AŞI KARTI  VEYA SON 48 SAAT İÇERİSİNDE YAPILMIŞ NEGATİF PCR TESTİ SONUCU İLE GELMESİ GEREKMEKTEDİR.

Geçici Delege Listesi

Başkan Adaylık Duyurusu

Genel Kurul Gündemi

Başkan Adaylığı Adli Sicil Beyanı

Başkan Adaylığı T.C Kimlik Numarası Beyanı

Genel Kurul Beyan ve Taahhütname

NOT : Federasyon Başkan adayları ve geçici delege listeleri hakkında Federasyona yapılacak her itiraz için 350,00 (üçyüzellilira) TL itiraz ücretlerini Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığının Türk Ekonomi  Bankası Tunalı Hilmi Şubesi TR83 0003 2000 0000 0064 1109 65 (GELIRLER HESABI) nolu hesap numarasına dilekçelerine ek olarak yatırmaları gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı