5. Olağan Genel Kurul İtiraz Sonrası Kesinleşmiş Delege Listesi

5. Olağan Genel Kurul İtiraz Sonrası Kesinleşmiş Delege Listesi

06 Kasım 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak olan, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurulu için itiraz sonrası güncellenmiş kesin Delege Listesi, Bilanço, Bütçe Tasarısı, Denetleme Kurulu Raporu, Gelir-Gider Tablosu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu aşağıda belirtilmiştir.

İtiraz Sonrası Güncellenmiş Kesin Delege Listesi

THOF Bilanço

THOF Bütçe Tasarısı

THOF Denetleme Kurulu Raporu

THOF Gelir-Gider Tablosu

THOF Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Camiamıza Saygıyla Duyurulur.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu