Federasyonumuzda Kurul Değişiklikleri

Federasyonumuzda Kurul Değişiklikleri

2018-2019 yılında Federasyonumuzca gerçekleştirilen faaliyetlere katkı sağlayan kurul  üyesi tüm arkadaşlarımıza teşekkür eder; yeni faaliyet döneminde kurullarımızda görev alacak arkadaşlarımıza başarılar dilerim.

Suat AKSU

Federasyon Başkanı