Halk Oyunları 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi

Halk Oyunları 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi

Halk Oyunları 1. Kademe Yardımcı Antrenör Uygulama Eğitimi ön kayıt başvuruları 01-15 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kontenjanımız kısıtlı olduğundan Spor Bilgi Sisteminde başvuru yaparak kurs ücretini ödeyenler katılım hakkı kazanacaktır.

Uygulama Eğitimi 20-26 Mart 2021 tarihlerinde Ankara ilinde yapılacaktır.

Lütfen bu bilgilendirmenin tamamını okuyunuz. Aşağıda belirtilen kursla ilgili şartları sağlayamayacağınızı düşünüyorsanız başvuru yapmayınız.

            Kurs süresince iletişimi mail yoluyla sağlayacağımızdan, bu süreçte maillerinizi aktif olarak takip etmenizi öneririz. Ders programı ek’te yer almaktadır. Kurs ile ilgili bazı başlıklar aşağıda maddelendirilmiştir.

 1. Derslerin teorik bölümü kursun ilk 4 günü “zoom” üzerinden online olarak işlenecektir. Derslerin takip edileceği zoom davet linki 1 gün önceden mail yolu ile tarafınızla paylaşılacaktır. Katılımcıların en geç dersten 5 dk. kala eğitim yayınına katılmaları gerekmektedir. Kursun 5. günü itibariyle ise artık yerinde sınavlar ve eğitimlere geçiş yapılacaktır.

 1. Kurs eğitim prosedürü olan devamsızlık uygulaması yapılacaktır. Her bir oturumda görüntüsü 5 dk.‘dan fazla sürede kapalı olan veya kamera karşısında bulunmayan katılımcılar o oturumda devamsız sayılacaklardır. Antrenör Eğitimi Talimatı Md. 10’ a istinaden toplam devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez. Bu sürenin üzerinde devamsızlık yapan antrenör adaylarının uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir.

 1. Kurs programı ve online derslere erişim hakkında katılımcılara yeterli bir süre öncesinde bilgi verildiğinden, kursa katılımınızla ilgili herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir.

 1. Kursun teorik dersler bölümü online olarak icra edileceğinden, internet ve donanım olan herhangi bir yerde takip etmeniz olasıdır. Ancak bulunacağınız mahalde yeterli hızda internet bağlantısı ve donanım bulunması gereklidir. Internet imkânlarından kaynaklı sorunlar mazeret olarak kabul edilmeyecektir. Her ne kadar eğitimi akıllı telefon veya tabletten takip etmeniz olası olsa da tavsiye edilmemektedir. Bu yöntem kaynaklı olumsuzluklar mazeret olarak sunulamaz.

 1. Eğitime bağlantı yapacağınız bilgisayar/telefon/tablet bilgileri esas alınacağından, katılımcıların “zoom” uygulamasındaki ad-soyad bölümüne nüfusta kayıtlı olduğu şekilde “tam” olarak isim ve soy isimlerini yazmaları zorunludur. Farklı isimlerin sisteme girişine izin verilmeyeceğini özellikle belirtmek isteriz.

 1. Eğitim süresince görüntünüzün açık (aktif kamera karşısında dersi takip ederek), sesinizin ise kapalı olması zorunludur. Ses kumandası THOF tarafından yönetilecektir. Katılımcıların ses açıp kapatma işlemi yapmamaları önemle hatırlatılır. Eğitmene yöneltilecek sorunuz olması durumunda, konuşma talep ederek sorunuzu yöneltebilirsiniz.

Kurs süresince uygulanacak pandemi tedbirlerine uyulması gerektiğini önemle belirtmek isteriz.

 • Tesise maskesiz kimse alınmayacaktır. Tesis içerisindeki tüm kapalı alanlarda ve eğitim süresince sporcular ve eğitmen antrenör dışında herkesin tıbbi maske takması zorunlu olacaktır.

 • Tesis girişlerinde ve tüm ortak kullanım alanlarında antiseptik el temizleme solüsyonları bulundurulacak ve tesise giriş esnasında herkesin antiseptik el temizleme solüsyonlarını kullanması sağlanacaktır.

 • Tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Salon ve toplantı odasında gerçekleştirilecek olan eğitimlerde oturma düzeni, sosyal mesafe kuralına göre planlanacaktır.

 • Tesislerin havalandırma işlemi %100 dış ortam havası ile sağlanacaktır. Hava sirkülasyonunu sağlamak amacı ile tesisteki ortak kullanım alanları arasındaki kapılar açık tutulacaktır.

 • Eğitim süresince misafir-izleyici kabul edilmeyecektir.

 • Tuvaletlerde sıvı sabun ve tek kullanımlık kağıt havlu kullanılacaktır.

 • Kullanılan eldiven, maske vb. tek kullanımlık malzemeler için tesisin belirli noktalarında tıbbi atık kutuları bulundurulacaktır.

Ders Programına Aşağıda ki Linkten Ulaşabilirsiniz.

Ders Programı

İlgililere Duyurulur

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu