Halk Oyunları 3. Kademe Kademli Antrenör Uygulama Eğitimi

Halk Oyunları 3. Kademe Kademli Antrenör Uygulama Eğitimi

Federasyonumuz tarafından 17-26 Eylül 2021 tarihleri arasında ANKARA ilinde Halk Oyunları 3. Kademe Kıdemli Antrenör Uygulama Eğitimi açılacaktır.

Uygulama Eğitimine Gençlik Spor Bakanlığının açmış olduğu Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar ve Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarından DENKLİK başvurusu yaparak onaylanmış olan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Kontenjanın kısıtlı olması nedeniyle ve başvurunun fazla olduğu durumda aşağıda belirtilen şartlara göre başvuru onaylama işlemi yapılarak referans kodu gönderilecektir.

  • Halk oyunları branşında lisanlı sporcu olmak
  • Spor Bilimleri Fakültesi ve/ve ya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olmak
  • Diğer üniversite ve bölümlerden mezun olmak

KURSA KATILIM ŞARTLARI:

  1. Halk Oyunları 2. Kademe Temel Antrenör “belge tarihinden” itibaren en az iki yıl geçmiş olması
  2. Halk Oyunları 2. Kademe Temel Antrenör belgesi alındıktan sonra en az iki adet Gelişim Seminerine katılmış olmak gerekmektedir.
  3. Spor Bilimleri Fakültesi ve ya Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olup denklik başvurusundan dolayı uygulama eğitime katılacak kursiyerlerde gelişim semineri şartı aranmaz.

Ön Kayıt başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmemektedir.

ANKARA         Ön Kayıt Tarihi: 30 Ağustos-10 Eylül 2021

Covid-19 salgının kuralları nedeniyle kurs kontenjanımız sınırlı olduğundan; Spor Bilgi Sisteminden başvuru yapılıp, ücret ödemesi yapıldıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

Kendisinde ya da ailesinde Covid-19 tanısı konulmuş ve/veya temaslı olan kişilerin başvuru tarihi bitiminden önce Federasyona belgeli olarak bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde sorumluluk kişinin kendisine aittir.

Uygulama Eğitimine katılmaya hak kazanan kursiyerlerin isim listesi Federasyonun web sayfasından yayınlanmasından sonra kişiler, 15 Eylül 2021 tarihinden önce HES kodlarını Federasyonumuza yazılı olarak bildirmeleri zorunludur.

İSTENEN EVRAKLAR:

  1. Sağlık ve HES kodu beyanı (indirmek için tıklayın)
  2. Kurs ücret dekontu
  3. Mezuniyet tarihi 2008 yılı öncesi olanlar için ilgili kurumdan ya da noterden onaylı diploma sureti (Ayrıca bu kişiler mezuniyet durumlarını e-devlet sayfasına ilgili okullardan ekletmeleri gerekmektedir.
  4. Nüfus cüzdanı sureti

Aşağıda ki bilgilendirme metnini lütfen okuyunuz.

Bilgilendirme Metni

İlgililere Duyurulur

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu