İntibak Kursu

İntibak Kursu

01 Temmuz 2022 tarih ve 31883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda daha önce yapılmış intibak kurslarına katılamayan ve 18.07.2018 tarihinden önce alınmış Yöre Oyunları Öğreticisi Belgesine (Usta Öğretici Belgesi) sahip kişiler için son kez 2. Kademe Antrenör  İntibak  Kursları açılacaktır.

Açılacak kurslara katılmak isteyen Usta Öğreticiler 30 Aralık 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar https://online.thof.gov.tr/Login adresinden üye kayıtlarını yaparak kurs için talep oluşturması gerekmektedir.

Kursların hangi il ve tarihlerde açılacağı ilerleyen tarihlerde web sitemizden açıklanacaktır.

İlgililere Duyurulur.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu