Kastamonu İli Kurs Duyurusu

Kastamonu İli Kurs Duyurusu

Federasyonumuz tarafından 10-21 Nisan 2019 tarihleri arasında KASTAMONU İlinde Halk Oyunları 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu açılacaktır.

Ön Kayıt başvuru tarihleri 13 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurularını e-devlet kapısı vasıtası ile yapmak isteyen adaylar, referans videoya aşağıdaki linkten ulaşabilirler:

Katılacak Ekipler

1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

  1. Diploma fotokopisi ( en az lise mezunu olmak ve mezuniyet belgesinin noter onaylı örneği, üniversite öğrencisi ise onaylı öğrenci belgesi)
  2. 4 adet vesikalık fotoğraf ( asıl, 4,5x6 cm ebatında) (biometrik fotoğraf kabul edilmemektedir)
  3. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ya sureti (Kurs tarihinden önce 18 yaşını doldurmuş olmak)
  4. Sağlık raporu ( asıl, Sağlık ocağı, Devlet Hastanesi, Aile Hekimi)
  5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden sporda cezası olmadığına dair yazı (asıl, e-devlet kabul edilmemektedir)
  6. Adli sicil kaydı (asıl ve ya e-devlet)
  7. İkametgah belgesi (asıl ve ya e-devlet)
  8. Bir yöre halk oyunları kurs bitirme belgesi ( Halk Eğitim Mer. kurs bitirme belgesi, resmi kulüp yazısı, adını belirten yarışma sonuç yazısı)