SPOR BİLİMLERİ, TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI VE SPOR LİSELERİ MEZUNLARININ DİKKATİNE

SPOR BİLİMLERİ, TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI VE SPOR LİSELERİ MEZUNLARININ DİKKATİNE

Federasyonumuzun 05.10.2020 tarihinde yürürlüğe giren Antrenör Eğitimi Talimatının ilgili maddeleri gereğince Spor Bilimleri, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Spor Liseleri mezunlarının antrenör belgeleri alabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

  1. Spor Bilimleri ve yüksekokulların Antrenörlük bölümü mezunları: Halk oyunları branşını uzmanlık/ihtisas aldığını belgeleyenler; temel eğitimden muaf olup, kıdemli antrenörlük (3.kademe) uygulama eğitimine katılıp başarılı olması halinde kıdemli antrenör belgesi alır.
  2. Spor Bilimleri ve yüksekokulların Antrenörlük bölümü mezunları: Uzmanlık/ihtisas branşı Halk Oyunları olmayıp, en az bir dönem Halk oyunları branşını aldığını belgeleyenler yardımcı antrenör belgesini hiçbir eğitime katılmadan direk almaya hak kazanır. Ancak bu haktan dolayı sadece bir branştan yardımcı antrenörlük belgesi alınabilir, başka bir branştan aldığı tespit edilirse belgesi iptal edilir.
  3. Spor Bilimleri ve yüksekokulların diğer bölümlerinden mezun olanlar: Halk oyunları dersini en az iki dönem aldığını belgeleyenler; temel eğitimden muaf olup, temel antrenörlük (2.kademe) uygulama eğitimine katılıp başarılı olması halinde temel antrenör belgesi alır. Ancak bu haktan dolayı sadece bir branştan temel antrenör belgesi alınabilir, başka bir branştan aldığı tespit edilirse belgesi iptal edilir.
  4. Spor Bilimleri ve yüksekokulların diğer bölümlerinden mezun olanlar: Halk oyunları dersini en az bir dönem aldığını belgeleyenler yardımcı antrenör belgesini hiçbir eğitime katılmadan direk almaya hak kazanır. Ancak bu haktan dolayı sadece bir branştan yardımcı antrenörlük belgesi alınabilir, başka bir branştan aldığı tespit edilirse belgesi iptal edilir.
  5. Spor Bilimleri ve yüksekokullardan çift ana dal mezunu olanlar: Mezun oldukları bölüm gereği verilen haklar doğrultusunda her bir dal için ayrı ayrı antrenörlük belgesi almaya hak kazanırlar.
  6. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ve Devlet Konservatuarı mezunları: Halk oyunları bölümü/programından mezun olduklarını belgeleyenler hiçbir eğitime katılmadan Temel antrenörlük (2.kademe) belgesini direk almaya hak kazanırlar.
  7. Spor Liseleri mezunları: Spor liselerinden mezun olanlar eğitim gördükleri bir spor dalında yardımcı antrenörlük (1.kademe) belgesi almaya hak kazanır.

Yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda; direk antrenör belgesi almaya hak kazanan kişiler aşağıda belirtilen başvuru kılavuzunda belirtildiği gibi başvurularını yapabilirler.

Başvuru Kılavuzu

Temel eğitimden muaf olup, uygulama eğitimine katılması gereken adaylar Federasyonumuzun web sitesinden yapılacak kurs duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.

NOT: Denklik işlemleri için herhangi bir son tarih yoktur.

İlgililere Duyurulur

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu