Teşekkür Mesajı

Teşekkür Mesajı

Federasyonumuz ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde 2018 yılı ağustos ayında başlayarak Muhtelif il ve tarihlerde Yöre Oyunları Öğreticisi Belgesine sahip kişilerin 2. Kademe Antrenör olabilmeleri için İntibak kursları açılmış ve bu kurslarda yaklaşık 5000 kişinin 2. Kademe Antrenör olmaları sağlanmıştır. 14 Aralık 2019 tarihinde Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitim Talimatı kapsamında Yöre Oyunları Öğreticisi Belgesine sahip kişilerin 2. Kademe Antrenör olarak kabul edilmeleri hususunda ki yasal işlemler tamamlanmıştır.

Söz konusu talimata istinaden 09 Temmuz 2020 tarihinde COVID-19 salgını nedeniyle online olarak yapılan 2. Kademe Antrenör İntibak Kursuna ise 506 kişi başvurmuş bunlardan 444 kişi başarılı olarak kursu tamamlamıştır.

Bu süreçte emeği geçen bütün kurum, kuruluş ve ilgili kişilere teşekkür ederiz.