Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2. Kademe Antrenör İntibak Kursu

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2. Kademe Antrenör İntibak Kursu

14 Aralık 2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitim Yönetmeliği doğrultusunda daha önce yapılmış intibak kurslarına katılamayan Yöre Oyunları Öğreticisi Belgesine sahip kişiler için son kez 2. Kademe Antrenör  İntibak  Kursları açılacaktır.

Açılacak kurslara katılmak isteyenler 31 Ocak 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar https://online.thof.gov.tr/Login adresinden üye kayıtlarını yaparak ön başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu